10 januari 2008

De ongeschreven regels geschreven (2)

In het OGD weekendtoernooi bood Tim zijn tegenstander nog voor de partij een drankje aan. Deze weigerde beleefd, want "hij had net op". Maar wat gebeurde er twee-en-half uur(!) later? "Ik zou graag nu alsnog gebruik maken van je aanbod, ik lust wel een koffie"! De verbouwereerde Tim ging het nog halen ook. Een duidelijk geval van overtreding van een ongeschreven regel die nodig moet worden opgeschreven! Drankjes aanbieden en aannemen, hoe moet dat?

Ongeschreven regel 2: Het aanbieden van een drankje is vrijwillig maar dient te gebeuren vlak na het uitvoeren van een (eigen) zet, bij voorkeur nog vóór het indrukken van de klok. Het aanbod is geldig tot hierop bevestigend dan wel ontkennend is gereageerd. Het aannemen dan wel weigeren van het aanbod dient te gebeuren vóór het uitvoeren van een tegenzet. Vergelijk voorgaande met de regels rond het remise-aanbod. Bij weigering van het aanbod is het echter, in tegenstelling tot het remise-aanbod, niet gebruikelijk om later in de partij nogmaals een drankje aan te bieden.
addendum: Het aannemen van een drankje verplicht de aannemende partij moreel tot het in een later stadium minstens eenmaal zelf aanbieden van een drankje, bij voorkeur nog voordat de partij is beëindigd.

Link: Ongeschreven regel 1